กฎหมายประจำเดือน:
 • มกราคม 2559
 • กุมภาพันธ์ 2559

  ดาวน์โหลด
 • GHS Book (English Edition)
 • GHS Book (ภาษาไทย)
 • Chemicals Safety (VDO Clips)สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ:  091-878-9948   info@cobdenlloyd.com
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก: ได้รับเข้าเป็น Line member group รับทราบข่าวสารก่อนใคร
ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายทุกหลักสูตรฟรี สัมมนาวิชาการประจำปีฟรี

งานบริการที่ปรึกษา

 • การตรวจประเมินสถานที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย การออกแบบสถานที่จัดเก็บ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก และครอบครองวัตถุอันตราย
 • การจัดทำคู่มือความปลอดภัยสารเคมีเฉพาะ
 • การจัดทำแผนฉุกเฉินสารเคมีอันตรายหกรั่วไหล
 • การจัดซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมี
 • การตรวจประเมินระบบความปลอดภัยสารเคมี
 • การประเมินความเสี่ยงสารเคมีอันตราย
 • การจัดทำเอกสารความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet)

Training Program

IN-HOUSE 2016

บริการรับจัดอบรมภายในสถานประกอบการ ด้วยวิทยากรชำนาญการเฉพาะด้าน สามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุด
 • การจำแนกสารเคมีตามระบบสากล (GHS)
 • การประเมินความเสี่ยงอุตสาหกรรมเคมี
 • เทคนิคการใช้เอกสารความปลอดภัย (SDS)
 • หลักการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
 • เทคนิคการสั่งการและระงับเหตุสารเคมี
 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • การบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมี
 • การบริหารความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
*** กดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ***